verbruikers hulp met skuld
verbruikers sukkel met skuldlas

In hierdie week se webjoernaal wil ons by Consumer Debt Support (CDS) – in samewerking met Debt Eezy – ’n bietjie meer gesels oor werkende mense wat sukkel om hulle maandelikse rekeninge te betaal en hoe ons kan help.

TOP 5 debt counselling companies
Debt counselors awards

Ons land se ekonomie verkeer onder geweldige druk. Die koste van algemene huishoudelike benodighede en die onderhoud van families word al hoe duurder. Dit spoel dan oor na jou, die verbuiker, se sak.

Die werkloosheidsyfer – tans 29% – styg steeds as gevolg van massa-afdankings. Die finansiële uitgawes van ’n skoolopvoeding en die onsekerheid oor ons kinders se veiligheid is maar ’n paar faktore wat verder druk plaas op die gesin of enkelouer.

’n Mens besef nie altyd hoe die finansiële druk ’n inpak op die hele gesin het nie. Baie van hierdie ouers word vasgevang in ’n net van skuld. Dan leef hulle in afwagting van betaaldag tot betaaldag. So kom hulle nooit uit die strik van hulle skuldlas nie. Baie van ons kliënte leef op betaaldaglenings, wat tot 30% van ’n netto salaris kan bedra en wat die persoon dan weer bind om die lening te hernu vir die volgende maand se salaris.

Om oor skuldprobleme te praat is ’n baie sensitiewe aangeleentheid. As ’n geregistreerde skuldberader besef ek daagliks dat mense te skaam is om oor skuldprobleme te praat. Wanneer ’n verbruikers sukkel weens ’n tekort aan finansiële vermoëns en ook geen begroting opstel nie, kan dit probleme veroorsaak soos depressie en angs, wat ook deurlopend dinge by die werksplek negatief kan beïnvloed.

Sukkel om skuld te betaal? Die nagevolge: Vir baie verbruikers is die skuldprobleem so groot dat dit hulle produktiwiteit by die werk affekteer. Hulle word gereelder deur ’n dokter siek afgeboek weens die spanning oor hulle agterstallige skuld. Baie werkers is ook dan vir lang periodes afwesig omdat hulle opgeneem en behandel word in ’n psigiatriese kliniek vir depressie, wat vererger word deur die skuldlas en ander omstandighede wat op die gemoed druk.

 1. Persoonlike probleme bring werk in gedrang

Ek hoor gereeld van werkgewers wat my kantoor kontak oor ’n werknemer wat nie aktief of voltyds hulle bydrae in die werksomgewing lewer nie. Die persoon is gedurig weg van die werkstasie om privaat oproepe te maak.

Iemand wat in so ’n skuldmoeras vasgevang is, kan nie fokus op hulle werk en gehaltediens lewer nie.

 1. Magteloosheid

Wanneer jy nie genoeg geld het of ’n plan kan maak om al die agterstallige rekeninge te betaal nie, los dit jou magteloos. Jou gesondheid en werk ly daaronder. Daarby kan jou verhoudings by die huis ook onder druk kom. Dit kan ’n mens se selfbeeld knou. Die gevoel om jou van die samelewing te onttrek, is dan oorweldigend, want die hoop op uitkoms het vervaag. Jy voel asof jy al hoe dieper in ’n donker put afsak. Dit laat jou finansieel heeltemal hulpeloos voel.

 1. Depressie

Hierdie is een van die grootste kliniese bekommernisse wat die gesinslewe in ons gemeenskappe affekteer. Depressie takel die ontledingsvermoë in die persoon se denkwyse af en belemmer die uitsig. Consumer Debt Support en Debt Eezy is daar om te help! Die depressiewe toestand moet gereeld opgevolg en medies behandel word. ’n Oplossing moet ook vir die eintlike probleem gevind word wat die persoon siek maak.

Dit is altyd so maklik vir dié wat van buite af inkyk om te sê: “Ruk jou reg, man, die lewe is nie so erg nie. Of wanneer daar oor skuld as die probleem in die persoon se lewe gepraat word, dan word die skuldgevoelens maklik oor die hoof gesien.

 1. Omstandighede

 Veranderde en soms onverwagte gesondheidsomstandighede buite ’n mens se beheer is erg genoeg, maar dan is daar die daaglikse uitdagings en kinders wat versorg moet word. Dit kan selfs nog meer druk op die situasie plaas. Rekeninge hoop op en klein uitgawes word tot so ’n mate gesny dat geen uitgawes verder besnoei kan word nie.

Toestande buite ’n persoon se beheer kan van die volgende wees:

’n Terminale siekte soos kanker;

Ongelukke;

’n Huweliksmaat se dood;

Kinders met probleme, soos verkeerde vriende en dwelms;

Spanning by die werk;

Vrees vir afdanking;

Die proses van ’n afleggingspakket.

Huwelike wat verbrokkel en egskeiding.

Hierdie is situasies waarmee verbruikers daagliks te doen kry en wat moeilik is om baas te raak.

Ons bied oplossings en raad

Gesels met iemand wat jy vertrou. Moenie dat die vrees en spanning weens skuld jou onderkry nie. Om hierdie dinge met iemand te deel wat jy kan vertrou, is al klaar ’n groot stap ter verligting van jou gemoed. Dis die begin van beterskap en herstel. Ek wil graag met vrymoedigheid voorstel dat jy ’n kliniese spesialis in die sielkunde in jou vertroue neem, indien nodig, of ’n maatskaplike berrader by jou werk se afdeling vir menslike hulpbronne. Gaan sien iemand wat opgelei is om mense in sulke omstandighede te adviseer.

 Op ons tuisblad

Ons bied jou ’n professionele diens as beraders aan. CDS en Debt Eezy het vier geregistreerde skuldberaders wat mense help wat sukkel om maandeliks hulle rekeninge te betaal. Besoek ons aanlyn tuisblad by www.debtcentre.co.za en lees gerus na wat ons alles doen. Daar kan jy volg hoe om by ons dienste in te skakel en ons webjoernaal lees oor dinge wat jy wil weet met betrekking tot skuld en die gevare daarvan.

Enige iemand is ook hartlik welkom om my vir advies en raad persoonlik gedurende kantoorure op WhatsApp te kontak by 083 459 3056. Jy het nie nodig om in te kom na ons kantore toe nie. Ons gebruik die nuutste tegnologie tot ons beskikking om in die gerief van jou woning met jou te gesels.

Ken u krediet status, neem ons verbruikers vriendelike finansiële sakrekenaar toepassing en vind uit of u ons moet kontak https://www.debtcenter.co.za/financial-debt-calculator/

Debt Centre
sakrekenaar toepassing help verbruikers

Wees versigtig vir die geldwolwe

Maak seker jy werk net met geregistreerde skuldberaders. Moenie geld in enige iemand se bankrekening betaal as hulle nie korrek gesertifiseer is om jou te help nie. Daar is baie firmas wat nie met die Nationale Krediet Reguleerder geregistreer is, en belowe jou die son en die maan. Onthou dit is jou geld en jou skuld, maak seker jy werk met die mense wat jou kan help. Jou geld moet mos aan jou krediteure betaal word, en nie in iemand anders se sak beland vir hulle persoonlike gebruik nie. So maak seker jy weet met wie jy besigheid doen.

Aanbevelings om te oorweeg:

 1. Skuldberaders

Skuldberaders moet ’n sertifikaat met ’n unieke NCRDC-nommer kan wys wat net deur die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) uitgereik word. Hulle is by magte om jou maandelikse skuldbetalingsbedrag te verminder. Dit word dan ook goedgekeur deur die Kredietreguleerder en die hof, en word deur jou krediteure aanvaar. Hulle word dan betaal deur ’n aangestelde betalingsdistribusie-agent wat jou skuldverdeling in maandelikse uitbetalings behartig sodat jy aan die einde van die maand meer geld oor het om ander benodighede te kan bekostig.
 1. Vrywillige herverdeling van skuld.

 Agente moet ’n ADR-lisensie op hulle perseel hê. ADR staan vir “alternatiewe dispuutresolusie”. Dié agente bied jou as verbruiker ’n wye keuse van oplossings aan wat vir jou finansiële verligting kan bring. Die krediteure werk in goeder trou saam met geregistreerde firmas wat deur die NKR goedgekeur is.

Wat jy moet weet:

 1. Debt Centre dien die aansoek by jou krediteure in.
 2. Jou krediteure moet 10 tot 15 besigheidsdae hê om die debietorder intern (by jou krediteure) te stop voor jou volgende salarisdatum.A
 3. Jou rekening gaan nooit oortrokke word nie.
 4. Die krediteure kontak ook die kliënt met ’n konferensie-oproep om te bevestig dat die aansoek wel by ons kantoor gedoen is. Dis ’n maatreël om bedrog uit te skakel.

 

Noodsaaklike advies

Daar was nou onlangs in die koerante ’n berig oor ’n skuldberadersfirma in Bellville wat kastig ’n ADR-lisensie gehad het, maar wat toe nooit geregistreer was nie. Baie mense het hulle geld verloor en sit nou met groter probleme by hulle krediteure as voorheen.

Ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie dat die verbruikers seker moet maak dat wanneer hulle aansoek doen vir skuldberading, hulle na ’n wettige, geregistreerde firma toe moet gaan.

U regte as verbruiker

 1. Vra vir die bewys van die skuldberadersfirma se registrasiesertifikaat;
 2. Kontak die Nasionale Kredietreguleerder by 086 062 7627 en bevestig dié
 3. Aanlyn kan ’n mens die NKR se amptelike webblad besoek by https://www.ncr.org.za/register of_registrants/. Sit die naam en van of registrasienommer van die person by die navraaggedeelte in, en bevestig hulle inligting voordat jy enige aansoekdokumente invul.

 

Opsomming

Skuldberading is vandag een van die beste oplossings om skuldvry te word. Statistieke toon dat al hoe meer mense regsadvies kry wat hulle na ’n geregistreerde skuldberader verwys om hulle kredietstatus te herwin. Ons help werkgewers en verbruikers om die wetlike aspekte van skuldhersiening te verstaan.

Ons dienste:

Skuldberading; Skuldhersiening en herstrukturering; Vrywillige herverdeling van skuld (ADR); Dispute van uitstaande balanse; Verkry ’n hofbevel wat die herstrukturering van skuld bevestig; Vrywillige oorgawe van ’n voertuig; verbruikers state vir Distribusie van gelde; Administrasie van alle aansoeke en die navraagsentrum; Vaardigheidsontwikkeling en opleiding; Herinstelling van beëindigde rekeninge in skuldberading; Verwydering van skuldberadinglystings; Herstel krediet status;  Bekamp en ondersoek roekelose uitleen; Kredietherstel by kredietburo’s; Regskliniek vir kliënte in skuldberading, Huisverband dagvaardings en Roekelose lening ondersoeke.

Spesiale boodskap van die skrywer, Annienne Nel

 Ons maatskappy se leuse is om die reg te beskerm van kliënte wat nie die wet ken nie. Ons het ’n afsku daarin dat sekere mense onkundigheid uitbuit en mense wat lenings aanvra, wederregtelik dieper in die skuld dompel. Dit is verkeerd dat hulle met die wete dat die lener eintlik nie kredietwaardig is nie, steeds die lening toestaan – met verreikende regsgevolge.

Ons slagspreuk is DARE TO CARE FOR EXCELLENCE. Behandel ander soos wat jy behandel wil word en jou lewe sal soveel beter wees. God se rykste seën vir julle almal, tot volgende keer.

Hartlike groete

error: Content is protected !!